Skip to content
Podmiot leczniczy. Pomagamy od 1997 r.

biomedika@wp.pl

Testy na pasożyty

Pasożyty, pomimo coraz większej wiedzy zdobywanej na ich temat, coraz lepszych sposobów zwalczania oraz poprawy warunków sanitarnych, nadal stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Obserwuje się wzrost częstości zarażenia pasożytami związany z przemysłem spożywczym, pojawiają się nowe patogeny oraz nowe choroby pasożytnicze związane ze zmianami cywilizacyjnymi i turystyką.  Według danych WHO w ciągu ostatnich 10 lat różnymi pasożytami zaraziło się ponad 4,5 miliarda ludzi. Pasożyty są przyczyną 14 mln przypadków zgonów na świecie w skali roku.

Nosiciele pasożytów często są nieświadomi tego, że objawy zakażenia pasożytami przeważnie przypominają objawy zatrucia pokarmowego, objawy grypy, czy alergię i na podstawie objawów szukają innych chorób lub po prostu bagatelizują je.


Wykonujemy testy na obecność pasożytów w organizmie poprzez trzy rodzaje badań: kał, krew, biorezonans. Zobacz szczegółowy opis wybranych testów:

Wykrywalność pasożytów za pomocą poszczególnych badań wg powszechnej opinii:

  • Efektywność badania kału na pasożyty to tylko 10-40%
  • Metoda serologiczna – krew (jedynie w późnym stadium zarażenia) 55-60%
  • Diagnostyka za pomocą testów biorezonansowych – 95%! Jest to najczulsza diagnostyka wykrywania
    pasożytów.