Skip to content

Podmiot leczniczy. Pomagamy od 1997 r.

Testy na pasożyty

Pasożyty, pomimo coraz większej wiedzy zdobywanej na ich temat, coraz lepszych sposobów zwalczania oraz poprawy warunków sanitarnych, nadal stanowią duże zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka.

Obserwuje się wzrost częstości zarażenia pasożytami związany z przemysłem spożywczym, pojawiają się nowe patogeny oraz nowe choroby pasożytnicze związane ze zmianami cywilizacyjnymi i turystyką.  Według danych WHO w ciągu ostatnich 10 lat różnymi pasożytami zaraziło się ponad 4,5 miliarda ludzi. Pasożyty są przyczyną 14 mln przypadków zgonów na świecie w skali roku.

Nosiciele pasożytów często są nieświadomi tego, że objawy zakażenia pasożytami przeważnie przypominają objawy zatrucia pokarmowego, objawy grypy, czy alergię i na podstawie objawów szukają innych chorób lub po prostu bagatelizują je.


Wykonujemy testy na obecność pasożytów w organizmie poprzez trzy rodzaje badań: kał, krew, biorezonans. Zobacz szczegółowy opis wybranych testów:

Wykrywalność pasożytów za pomocą poszczególnych badań wg powszechnej opinii:

  • Efektywność badania kału na pasożyty to tylko 10-40%
  • Metoda serologiczna – krew (jedynie w późnym stadium zarażenia) 55-60%
  • Diagnostyka za pomocą testów biorezonansowych – 95%! Jest to najczulsza diagnostyka wykrywania
    pasożytów.