Badanie mikroflory jelitowej pozwala kompleksowo zdiagnozować jakie mikroorganizmy zamieszkują jelita.
Dzięki badaniu można:

 • ocenić jakościowy i ilościowy skład mikroflory jelitowej, w tym bakterii prozdrowotnych, potencjalnie chorobotwórczych, grzybów (Candida albicans, Candida non – albicans) oraz pleśni,
 • dobrać odpowiednie leczenie dysbiozy jelit i celowaną probiotykoterapię.

Badanie mikroflory jelitowej – opis

Badanie flory bakteryjnej pozwala kompleksowo poznać mikroorganizmy bytujące w jelicie. Umożliwia to dobór odpowiedniego leczenia i celowanej probiotykoterapii. Do wyniku dołączana jest interpretacja oraz propozycja postępowania terapeutycznego.
Badania wykonywane są w specjalistycznych laboratoriach analityczno – bakteriologicznych na podstawie przesłanych próbek materiału biologicznego.

Materiał do badania próbka kału
Warunki transportu próbki materiał przewożony w specjalnych warunkach chłodniczych opłaconą przesyłką kurierską
Grupy badanych bakterii jelitowych mikroflora ochronna, immunostymulująca oraz bakterie proteolityczne/gnilne
Grupy badanych grzybów grzyby drożdżopodobne i pleśniowe
Badane pasożyty wszystkie rodzaje pasożytów jelitowych i przywr krwi (Lamblia)
Wynik jakościowy i ilościowy z odniesieniem do norm literaturowych
Metoda diagnostyczna posiew treści jelitowej pod badanie bakterii i grzybów
Przeciwwskazania przyjmowanie w okresie ostatnich 4 tygodni antybiotyków oraz doustnych leków przeciwgrzybicznych

Zakres badanej mikroflory jelitowej

Poniżej zamieszczono listę rodzajów oraz gatunków badanych bakterii. Zastrzega się możliwość drobnych zmian. Jeśli laboratorium zdiagnozuje inne bakterie o znaczeniu klinicznym niż te umieszczone na poniższej liście, również zostaną one umieszczone na wyniku.

 • Bakterie z rodzaju Enterococcus, w tym E.faecalis/faecium
 • Bakterie z rodzaju Enterobacteriacea, w tym: E. coli immunostymulujące, I E. coli Biovare, Enterobacter spp., Citrobacter spp., Serratia spp., Morganella morgani
 • Bakterie z rodzaju Streptococcus
 • Bakterie z rodzaju Staphylococcus
 • Bakterie z rodzaju Lactobacillus, w tym H2O2-Lactobacillus
 • Bakterie z rodzaju Bifidobacterium
 • Bakterie z rodzaju Bacteroides
 • Bakterie chorobotwórcze: Salmonella spp., Shigella spp., Klebsiella spp., Pseudomonas spp., Yersinia spp., Aeromonas spp., Clostridium spp., Campylobacter spp.
 • Diagnostyka grzybów i pleśni m.in. Candida albicans

Postępowanie w kierunku badań i leczenia dysbiozy jelit

 • Umów się do nas na bezpłatną konsultację – 609 409 140
 • Po przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu medycznego otrzymasz od nas zestaw pobraniowy, abyś mógł w komfortwych domowych warunkach pobrać próbki kału. Podczas tej wizyty opłacisz wykonanie badań w laboratorium.
 • Zestaw w raz z próbkami kału wysyłasz bezpłatnie kurierem do laboratorium. Do zestawu dołączona jest opłacona i zaadresowana koperta zwrotna oraz instrukcja nadania przesyłki.
 • Po ok. 15 dniach Twoje wyniki przyjdą do naszego gabinetu o czym Cię poinformujemy i zaprosimy na konsultacje.Podczas konsultacji zinterpretujemy wyniki, zlecimy dalsze postępowanie terapeutyczne i dobierzemy trafne probiotyki, aby przynieść Ci szybką ulgę w dolegliwościach.

Ważne informacje przed wykonaniem badania

 • W okresie poprzedzającym badanie kału stosuj zwyczajową dietę
 • W przypadku wcześniejszego zażycia leków (np. antybiotyków, przeciwgorączkowych) lub środków kontrastowych, badanie należy wykonać po 2-3 tygodniach od zakończenia kuracji.
 • Zażywane probiotyki należy odstawić na 4-5 dni przed pobraniem materiału do badania mikroflory.

Badanie mikroflory jelitowej – główne zalety

 • Wiarygodnie – wynik jakościowy i ilościowy opracowują doświadczeni diagności w wyspecjalizowanym laboratorium mikrobiologicznym i parazytologicznym.
 • Kompleksowo – z przesłanego materiału wykonywanych jest wiele badań, dzięki czemu Pacjent nie musi wielokrotnie pobierać i oddawać próbek do różnych laboratoriów.
 • Komfortowo – materiał pobiera się w domu, a próbki odbiera kurier o umówionej porze.
 • – materiał transportowany jest w warunkach chłodniczych w specjalnym opakowaniu.
 • Przejrzyście – wynik uzupełnia czytelna interpretacja wraz z propozycją postępowania terapeutycznego przedstawiona w zrozumiałym dla Pacjenta raporcie.

Dla kogo przeznaczone jest badanie?

Badanie przeznaczone jest dla osób z następującymi dolegliwościami:

 • alergie
 • anemia
 • bóle różnej lokalizacji, w tym brzucha
 • cukrzyca
 • choroby autoimmunologiczne (nieswoiste zapalenia jelit, choroby tarczycy, choroby skóry, reumatoidalne zapalenie stawów, itp.)
 • dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego (biegunki, zaparcia, wzdęcia, gazy, bóle brzucha)
 • nawracające infekcje grzybiczne
 • nietolerancje pokarmowe
 • osłabienie
 • otyłość
 • przewlekłe choroby niewiadomego pochodzenia

Dodatkowo, wskazaniem do badania są:

 • niedobory witamin
 • przebyta chemioterapia i radioterapia
 • przebyte długotrwałe lub częste terapie antybiotykami
 • sińce pod oczami

Czym jest dysbioza jelitowa?

W naszych jelitach żyją różne mikroorganizmy (bakterie, wirus, grzyby), które składają się na mikrobiotę. Pełnią one ważne i specyficzne funkcje dla naszego zdrowia. Dlatego każde zaburzenie równowagi w mikrobiocie może pociągnąć za sobą problemy fizjologiczne.

Dlaczego mikroflora jelitowa jest ważna?

 • Bakterie obecne w jelitach ważą nawet 1,5 kg
 • Ich genom jest wielokrotnie większy od ludzkiego
 • Produkują więcej enzymów trawiennych niż człowiek
 • od ich kondycji zależy nasz stan zdrowia, podatność na choroby i samopoczucie

Zaburzenia równowagi mikrobioty może potencjalnie wywołać:

 • zaburzenia trawienia,
 • obniżoną odporność,
 • alergie (skórne, oddechowe),
 • choroby metaboliczne (cukrzyca, otyłość),
 • infekcje pochwy (bakteryjne zapalenie pochwy, kandydoza),
 • stres, niepokój, depresja,
 • niektóre choroby autoimmunologiczne (reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń, stwardnienie rozsiane),
 • wiele innych dolegliwości, diagnozowanych jako idiopatyczne.

Zaburzenia flory jelit dotykają aż 60% populacji.

Szczegółowa diagnostyka wraz z odpowiednią celowaną probiotykoterapią jest najskuteczniejszym sposobem przywrócenia równowagi mikroflory jelit.